top of page

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Voor Stichting Stick2Uganda is samenwerking van groot belang. Door samen te werken met personen, stichtingen en andere organisaties kan kennis worden uitgewisseld en wordt ons blikveld verruimd. Ook kunnen we mensen met verschillende expertises verbinden aan onze projecten.

ICU Foundation

International Contact Uganda (ICU) werkt geheel zelfvoorzienend aan de ontwikkeling van individuen en organisaties in Uganda. Dit gebeurt middels het opzetten, onderhouden en ontwikkelen van community building project en (zoals, combi school, ziekenhuis en landbouw) het aanbieden van advies en begeleiding bij projecten van organisaties die actief zijn in Oeganda. Naast het initiëren van projecten , verwerft ICU inkomsten vanuit nevenactiviteiten, waaronder een guesthouse in Kampala.

ICU opereert geheel zelfstandig en onafhankelijk. Met de input die ICU aan de

Oegandese samenleving geeft wil zij ook de bevolking zelfstandig, onafhankelijk en zelfvoorzienend maken. De focus ligt op kennisoverdracht en het vergroten van zelfbewustzijn. Samen met ICU verzorgt Stick2uganda CLV de organisatie van de Oegandadag 2017 op het CLV te Veenendaal en het programma van de reis van 24 ambassadeurs naar Jjaja Bbanga in oktober 2017.

Stichting Tear

Stichting Tear werkt samen met stichting Child of Uganda. . De kracht van deze stichting

ligt in de verbinding van projecten en de betrokkenheid van kerken daarbij.

Ook bij projecten van Stick2Uganda willen wij kijken naar de hulp vanuit kerken

Verbinding met kerken

 

PKN Kerken in Poortugaal

Stick2Uganda heeft een sterke verbinding met de PKN kerken in Poortugaal. Een enthousiaste groep mensen uit de hervormde- en gereformeerde PKN kerk in Poortugaal is in 2012 afgereisd naar Ttula. De kerkenraad van de PKN Poortugaal

heeft toegezegd dit project in de zijlijn te blijven ondersteunen.

Ook de gemeente Albrandswaard heeft interesse getoond voor dit project. Er is vanuit de PKN gemeente behoefte aan verdiepen van deze verbinding. Onderzoek moet uitwijzen op welke wijze dit mogelijk is.

Verbinding met onderwijs

Stichting Stick2Uganda heeft een sterke verbinding met zowel middelbaar als hoger (HBO en universitair ) onderwijs in Nederland. Studenten kunnen met kennis en onderzoek een bijdrage leveren aan de doelen van de stichting en de stichting biedt op haar beurt de mogelijkheid voor studenten om betrokken te zijn bij projecten in Oeganda om hun kennis toe te passen

Christelijk Lyceum Veenendaal

Stichting Stick2Uganda heeft een verbinding met het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV).

Het CLV is op dit moment de belangrijkste partner van de stichting.

Een vijfjarig project dat met de actiedagen die georganiseerd worden en de reis van CLV-ambassadeurs naar Oeganda de belangrijkste financiële en projectmatige pijlers van de stichting zijn. Deze activiteiten hebben als doel: fondswerving en informatie uitwisseling.

Met de reis naar Oeganda zullen de ambassadeurs ervaren  welke problemen er zijn en onderzoeken op welke wijze ondersteuning mogelijk is. Het mes snijdt aan twee kanten.

Leerlingen en docenten van het CLV doen in teamverband een indrukwekkende en

leerzame ervaring op. Daarnaast wordt de stichting verrijkt met jonge enthousiaste vrijwilligers en een financiële bijdrage vanuit fondswerving.

Samenwerking met Oegandese stichtingen

 

ICU Educational Centre

Dit is een onderdeel van ICUganda. Sander van Zanten is als drijvende kracht achter deze organisatie en door zijn jarenlange ervaring in Oeganda (hij heeft er 7 jaar gewoond en verschillende projecten opgezet) een belangrijk contactpersoon bij de opzet en begeleiding van Stick2Uganda projecten en de voorbereiding van reizen voor ambassadeurs van Stick2Uganda CLV.

bottom of page