Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

TEAM

Cees Gouw 
Voorzitter

 

Contactpersoon Christelijk Lyceum Veenendaal, algemeen beleid

Tijdens mijn derde reis naar Afrika heb ik als reisleider voor de organisatie Livingstone werkvakanties met een groep uit Poortugaal gebouwd aan ‘Happy  Times’, een primary school in Ttula. Ttula is een sloppenwijk van Kampala -- de hoofdstad van Oeganda.

 

Happy Times begon als een kleine school voor weeskinderen opgezet door Peter Wagaba, de eigenaar van een kleine lasserij. Met zijn bedrijfje zet hij zich in voor het opleiden van weeskinderen in Ttula en het opbouwen van de wijk. Zijn onbaatzuchtige betrokkenheid was voor mij de aanleiding om te kijken of we hem konden helpen bij het zoeken naar oplossingen voor een aantal van zijn problemen. Hij begon de school met 15 weeskinderen. De school telt nu ongeveer 250 leerlingen. Met extra schoollokalen alleen is hij onvoldoende geholpen.

 

Bij het zoeken naar oplossingen vind ik het belangrijk dat samen te doen met betrokken jonge mensen, niet alleen in Nederland maar ook in Oeganda. 65% van de Oegandezen is jonger dan 30 jaar. Als docent aan een middelbare school probeer ik door het starten van projecten op mijn school jonge mensen in Nederland te verbinden met jongeren in Oeganda. Inzet is om samen te zoeken naar duurzame oplossingen waarbij zelfredzaamheid voorop staat. Sociaal ondernemerschap is daarbij uitgangspunt. Bewoners van de wijk Ttula of andere wijken of dorpjes in Oeganda moeten in staat worden gesteld om zelf de ontwikkeling van hun projecten te kunnen sturen en vast te houden. Het leren van fouten en doorgeven van kennis en inzichten is daarbij van groot belang. Nederlandse onderwijs instellingen, stichtingen en bedrijven kunnen daarbij helpen. Voorop staat wederzijds leren en het doorgeven van kennis en ervaring. Zowel van Oegandezen naar Nederlanders als andersom.

Vanuit de Stichting Stick2Uganda ondersteunen we initiatieven van kleine lokale ondernemers die sociaal en wijkgericht ondernemen of daarmee willen beginnen. Daarnaast ondersteunen we ook bestaande instellingen en organisaties in Oeganda die deel uit willen maken van een netwerk van bedrijven en instellingen. Het doel is verbinden om elkaar verder te helpen.

Kim Wijnen
Algemeen bestuurslid

 

Correspondentie met derden, beleidsplan en vergaderingsverslagen

Mijn naam is Kim Wijnen, ik ben 22 jaar en ik woon in Utrecht. In juni ben ik afgestudeerd voor mijn bachelor Bestuurs - en organisatiewetenschap aan de VU, waar ik tevens mijn minor in Development Studies heb gevolgd.

 

Ik ben via Carlijn vanaf het begin betrokken geraakt bij de stichting Stick2Uganda en hoop dat dit het begin van een mooi avontuur wordt. Mijn interesse in ontwikkelingsstudies komt voort uit de reizen die ik heb gemaakt tijdens mijn studie. Ik ben in mijn eerste jaar 2 maanden naar Thailand en Indonesië geweest. Dit was mijn eerste ervaring in een niet-westers land, wat ik erg indrukwekkend vond. Tussen mijn tweede en derde jaar besloot ik een jaar te stoppen om nog meer van de wereld te zien. Ik ben toen vier maanden naar Zuidoost-Azie, Australië en tot slot India gegaan. Met name India vond ik erg bijzonder, voornamelijk door de enorme tegenstellingen die er in dit land te zien zijn en hoe anders de mensen daar leven. Heel indrukwekkend.

 

Toen ik in juni klaar was met mijn bachelor, ben ik  terug gegaan naar India voor 2 maanden. In september ben ik begonnen met mijn master ‘Culture, Organization and Management’ aan de VU in Amsterdam. Ik hoop dat ik met mijn studie en mijn eigen ervaringen in het buitenland iets kan bijdragen aan projecten in Oeganda.

Floor van der Kemp
Algemeen bestuurslid

 

Contactpersoon voor Child of Uganda, Tear, Hogeschool van Rotterdam, Arcadis en kerkgemeenschappen Poortgaal en Rhoon

Als lid van het reisgenootschap onder leiding van de organisatie Livingstone, heb ik in de zomer van 2012 voor het eerst Oeganda bezocht. Dit project heeft mij kennis laten maken met ontwikkelingswerk, de omgeving van Kampale en met geweldige mensen zoals Peter Mutale. 

 

Met de ervaring die ik opgedaan heb in Oeganda wilde ik graag verder, maar hoe? Door met veel mensen in en rond Ttula te praten was al snel duidelijk dat het bouwen alleen aan de school niet voldoende is. Ook het onderwijs, gezondheid, water, energievoorziening zou verder ontwikkeld moeten worden. Eigenlijk zou de community en Ttula zichzelf moeten kunnen onderhouden. Daarom heb ik contact gezocht met andere organisaties die met deze problematiek bezig zijn. Ik vind niet graag het wiel opnieuw uit.

 

Mijn rol in het vervolgtraject is het vinden partners, waarmee kennis gedeeld kan worden of waar ondersteuning gevonden kan worden. Om zo de beschikbare kennis en benodigde middelen verantwoord in te kunnen zetten. Tevens wil ik onderzoeken of er bedrijven of kennisinstellingen zijn die hun kennis en praktijkervaring willen inzetten. Ook wil ik mijn ervaring en kennis van wijk- en gebiedsontwikkeling zowel op het gebied van mens en techniek, dus duurzaamheid in de breedste vorm inzetten.

Dus het ontwikkelen van business cases en het opzetten en verbinden van benodigde netwerken.

Hielke Wijnia
Secretaris
Contactpersoon voor Christelijk Lyceum Veenendaal

Mijn naam is Hielke Wijnia. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd geweest in andere landen en culturen. Dit is één van de redenen dat ik docent geschiedenis ben geworden. Ik gebruik mijn vrije tijd om op onze wereld rond te reizen. Bij deze reizen realiseer ik me steeds meer dat ik het geluk heb dat mijn wieg in Nederland stond. Al enkele jaren bezoek ik vrijwilligersprojecten op verschillende locaties. Het is bij mij steeds meer gaan leven om eens iets voor zo een project te gaan betekenen. Ik vond, tot Stick2Uganda, echter niet een project waar ik mij aan wilde verbinden. Cees Gouw kwam toen met een idee waarmee ik mij direct verbonden voelde. Stick2Uganda combineert hulp, groei en bewustwording. Dit zijn zaken die mij erg aanspreken. Ik hoop dan ook dat ik een waardevolle bijdrage aan de stichting Stick2Uganda kan gaan leveren.

Britt Hoencamp
Algemeen bestuurslid

project coördinator

"Mijn naam is Britt Hoencamp, 19 jaar oud en student Media en Cultuur aan de UvA. Naast student ben ik sinds eind 2017 ook trots bestuurslid van Stichting Stick2Uganda. Na mijn eerste reis naar Oeganda in 2015 heeft het land me niet meer los gelaten. Ik wist toen als ambassadeur ook al dat ik meer wilde gaan betekenen voor de stichting. Dit jaar ben ik dan ook terug geweest naar Oeganda om een nieuwe reis voor een andere groep enthousiaste ambassadeurs voor te bereiden en vanaf toen is alles in een stroomversnelling gegaan. Geïnspireerd door onze nieuwe projecten en contacten heb ik de stichting duidelijk gemaakt dat ik graag meer zou willen doen. De stichting gaf me hierop de kans aan het werk te gaan als project coördinator en uiteindelijk als bestuurslid. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het overzien van onze projecten en het contact houden met onze lokale contactpersonen. Het persoonlijke contact en de intensieve betrokkenheid brengen me veel voldoening en motiveren me om mijn allerbeste te geven voor onze stichting. In de toekomst hoop ik nog veel waardevolle contacten te leggen en het Stick2uganda netwerk nog veel verder uit te breiden. Wat mij betreft zijn we pas net begonnen, let’s get to work!"