top of page

EENMALIGE GIFT

OF

DONATEUR WORDEN

De Stichting Stick2Uganda is een ANBI gecertificeerde stichting waardoor alle donatie fiscaal aftrekbaar zijn. De stichting heeft een eigen website (www.stick2uganda.com) en facebookpagina. Via deze digitale kanalen en via een nieuwsbrief houden wij donateurs en anderen op de hoogte van ontwikkelingen.

 

Uw bijdrage

Wij hebben uw hulp nodig. Uw kleine financiële bijdrage kan in Oeganda namelijk een wonder verrichten. En wonderen heeft Afrika nodig.

Uw bijdrage heeft ook een symbolische zijde. Het gaat onze ambassadeurs niet alleen maar om de reis ook nadien blijven zij enthousiast en betrokken. Zo zijn er die nog eens terugreizen naar Oeganda, om een project voor te bereiden of te begeleiden. Anderen organiseren activiteiten of willen deel uit maken van het bestuur. Met uw financiële betrokkenheid voelen deze enthousiaste ambassadeurs zich gesterkt

Eenmalige gift

Besluit u over te gaan tot een eenmalige gift dan kunt u het bedrag overmaken  op rekening nummer:

NL70INGB0008200886 t.n.v. de Stichting Stick2Uganda

onder vermelding van gift

(Op de hoogte blijven van ons werk?  Vermeld dan ook uw e-mail adres )

Donateur

Wilt u zich als donateur verbinden met de stichting Stick2Uganda, dan vragen wij u maandelijks of per kwartaal/per jaar een kleine bijdrage over te maken.

Een voorbeeld is: €3/€4  per maand, €7/€10 per kwartaal of jaarlijks €25/€40.

U bent natuurlijk altijd vrij om een ander bedrag te kiezen. Deze maandelijks, per kwartaal of jaarlijkse gift kunt u zelf instellen via uw bankrekening als automatische afschrijving. 

Het rekeningnummer is:

 

NL70INGB0008200886 t.n.v. de Stichting Stick2Uganda

onder vermelding van donatie

 

Het inschrijfformulier kunt u downloaden door op de knop Aanmelden te drukken. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u het mailen naar: Stick2Uganda@gmail.com. Na ontvangst krijgt u een bevestiging toegestuurd.

ALVAST BEDANKT VOOR UW DONATIE!
ANBI Certificering

 

Op 3 juli 2013 heeft de Belastingdienst de aanvraag voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) goedgekeurd. Deze aanmerking zal met terugwerkende kracht ingaan op de startdatum van onze stichting, 11 maart 2013.

 

Deze aanmerking geeft donateurs de mogelijkheid hun giften af te trekken van de inkomstenbelasting (IB) of vennootschaps-belasting (VPB). Naast dit voordeel zijn er ook nog andere belastingvoordelen:

 

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang, en

  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Anchor 1
bottom of page