top of page

IN NEDERLAND

In Nederland hebben wij met verschillende onderwijs instellingen initatieven gestart. Als stichting hebben wij gezien dat de uitwerking van goede initiatieven van andere stichtingen vaak tegen dezelfde problemen. Problemen die worden veroorzaakt doordat initiatieven niet gecontinueerd worden of niet aansluiten bij de Oegandese werkwijze en dynamiek ter plaatse.  

 

Andere benadering

Informatie verzamelen en onderzoek ter plaatse naar de lokale situatie is nodig om intiatieven op basis van sustainability en social interpeneurship kwalitatief  en inhoudelijk verder te verbeteren. Dit hopen wij als stichting te bereiken door projecten te verbinden aan onderwijsinstellingen, andere stichtingen en bedrijven. 

Hogeschool

Rotterdam

Economics &

Social Business

Het Christelijk Lyceum Veenendaal is een middelbare school in het midden van het land en al jaren partner van Stick2Uganda. Na de beginfase van 5 jaar heeft het CLV de samenwerking met S2U voor onbepaalde tijd vervolgt. Elke twee jaar organiseert Stick2Uganda samen met CLV docenten en S2U ambassadeurs de S2U/CLV een actiedag. Daarnaast worden CLV leerlingen en docenten in de gelegenheid gesteld om naar Oeganda te reizen.

In samenwerking met Arcadis, Stichting Tear en Stichting Child of Uganda levert Stick2Uganda een bijdrage aan het programma van de minor Aid & Development van de Hogeschool Rotterdam. In het kader van dit programma hebben in 2014 twee studenten, onder begeleiding van een bestuurslid van Stick2Uganda, de wijk Ttula in Kampala bezocht en hier een rapport over geschreven. 

In 2018 is het CLV van start gegaan met de nieuwe talentlijn Economics & Social Business (E&SB). Deze talentlijn biedt aan onderbouw leerlingen de ruimte om zich te oriënteren op economie en ondernemen. In het derde leerjaar staat de internationale handel centraal. De Stichting Stick2Uganda zorgt voor de verbinding met ondernemingen en Universiteiten in Oeganda en draagt projecten aan met een accent op Aid & Trade.

bottom of page