top of page

Succesvolle actiedag CLV- Stick2Uganda 2017

Geweldig! Wat een enthousiasme en gezelligheid rond de vele activiteiten op deze bijzondere dag. En met een prachtig resultaat! 

Met Dance4Uganda en de actiedag Stick2Uganda is er  €11.000 opgehaald! Alle leerlingen, leraren, vrijwilligers, ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden heel erg bedankt voor jullie inzet!

Er werden nagels gelakt, fotoshoots gehouden en toegangstickets voor de escaperoom en het spookhuis verkocht. Naast de diverse workshops djembé en Afrikaanse dans waren er tal van sponsoractiviteiten.

Stichting Stick2Uganda richt zich op het ondersteunen van een regio of project met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking in Uganda.

Bekijk hier een samenvatting van de gezellige dag. En klik hier voor een foto-impressie

Dance4Uganda, de S2U actiedag en de Oegandadag 2017

Stick2Uganda (S2U) CLV 2017

Twee actiedagen met drie grote evenementen. De nieuwe S2U projectgroep met o.a. 24 ambassadeurs is  de afgelopen weken druk in de weer geweest.  Donderdag 20 april en vrijdag 21 april is het zover. De tweejaarlijkse S2U actiedagen.

Donderdag 20 april

 

Dance4 Uganda

Op de donderdag avond is er een dance-event. Met deze dance-activiteit wordt iedereen in een swingende stemming gebracht voor de grote actiedag op de vrijdag. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de opbrengst komt geheel ten goede aan S2U CLV.

Vrijdag 21 april

 

Actiedag Stick2Uganda CLV 2017

De hele vrijdag staat in het teken van acties voor Oeganda. De ambassadeurs zijn bij alle klassen langs gegaan om hen hierover te informeren. De sponsor-estafette voor alle brugklassen is een van de belangrijkste sponsoractiviteiten op deze dag. Door de combinatie sponsorloop en estafette is dit onderdeel direct verbonden met de naam van de stichting. 

 

Welkom

Alle ouders, opa´s oma´s en andere familie  en vrienden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de verschillende activiteiten. Het is leuk om te zien wat iedereen heeft opgezet en de koffie is gratis. Het programma staat hieronder.

Programma brugklassen

Klas ha1a t/m ha1f en g1b en g1b                                   

09.15  leerlingen op school

09.30  start eerste sponsorestafette loop                      

10.00  einde eerste sponsorestafette loop                      

10.30  start voorbereiding activiteiten met je klas            

11.15  start verkoping/spelen                                           

14.00  einde verkoping en sponsorspelen                       

Klas mh1a t/m mh1f en a1a en a1b

10.00  leerlingen op school

10.15  start tweede sponsorestafette loop

10.45  einde tweede sponsorestafette loop

11.00  start voorbereiding activiteiten met de klas

11.45  start verkoping/spelen

14.00  einde verkoping en sponsorspelen

Programma tweede klassen

De tweede klassen hebben gekozen uit verschillende klasprogramma’s.

 

Eigen sponsoractiviteit

Er zijn tweede klassen die een eigen sponsoractiviteit hebben opgezet. Op een eigen moment met samen eten, een sponsorfietstocht e.d. Wel komen deze leerlingen op de actiedag nog naar  school, om mee te maken wat door de brugklassers en tweede klassen georganiseerd is en lekkere hapjes te eten.

 

​Jumpsquare en lasergamen

Deze klas(sen) verzamelen zich eerst op school, om vervolgens op de fiets richting The Maxx te gaan om te gaan jumpen of lasergamen. Aan het eind van hun ´The Maxx programma´ fietsen zij weer naar school terug. Bij de the Maxx worden de leerlingen door S2U ambassadeurs opgevangen.

 

Verkoopactiviteit op school

Deze klas(sen) worden om 10.00 uur op school verwacht om alles klaar te gaan zetten voor verkoop-spel activiteiten. Van 11.00 tot 14.00 uur verkopen zijn aan andere klassen hun aangeboden producten of sponsorspelletjes.

Gastlessen voor derde klassen en hoger

Alle derde, vierde klassen Havo en VWO en 5V krijgen vier lessen over ontwikkelingssamenwerking en handel. Gastdocenten vertellen uit eigen ervaring over projecten of reizen in Afrika. De eerste les start om 10.00 uur.

Ook is er djembé, body percussie en Afrikaanse dans.

 

Oegandadag 2017

Aansluitend aan de actiedag wordt op het CLV door de Stichting ICU (http://www.icuganda.org) en de Stichting Stick2Uganda (www.stick2uganda.com) de Oegandadag 2017 georganiseerd.

Dit is een netwerkdag waarbij organisaties en stichtingen betrokken bij projecten in Oeganda met elkaar kennis maken en kennis uitwisselen  om zo elkaar te kunnen helpen bij activiteiten voor en in Oeganda. De Oegandadag start om 15.30 uur. Hoofdgebouw Christelijk Lyceum Veenendaal, Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal.

 

Programma Oegandadag

15: 30 uur          Ontvangst

16: 00 uur          Inleiding

16: 15 uur          Open discussie met mogelijkheid tot korte presentatie (10 min.)

Aanmelden via info@icuganda.org

17 :30 uur          Netwerkborrel

 

Dit is een netwerkdag voor iedereen. U bent van harte welkom.

bottom of page