top of page

MISSIE

ZELFREDZAAMHEID
 

Als stichting richten wij ons op het ondersteunen van een regio of project met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. Zelfredzaamheid staat voor onafhankelijkheid en mensen die geloven in hun eigen kunnen. Voor ons is dit waar ontwikkelingshulp en gebiedsontwikkeling voor staat. De steun die wij bieden is bedoeld om een project zodanig te ontwikkelen dat deze uiteindelijk zonder verdere hulp kunnen blijven voortbestaan. 

KENNISOVERDRACHT

 

Ook heeft de stichting een sterke verbinding met kennisoverdracht door onderwijs zowel in Oeganda als in Nederland. Het doel hiervan is om meer awareness te creëren onder leerlingen voor een nieuwe aanpak voor de huidige ontwikkelingsproblematiek. Dit wordt versterkt wanneer leerlingen en studenten direct betrokken zijn  bij het inzamelen van financiële middelen voor een project of een project in Oeganda bezoeken en actief meedenken. 

LANGE-TERMIJN RELATIES

Met de stichting willen wij kennis verstrekken en financiële ondersteuning bieden voor onze projecten in de regio Ttula (Kampala). Hiervoor is een netwerk van enthousiaste mensen en organisaties in Oeganda nodig. Investeren in lange-termijn relaties in Oeganda met instanties en personen is voor ons belangrijk.

bottom of page