top of page

CLV Economics & Social Business

 

 

Social entrepeneurship, Sociaal ondernemen

 

Ondernemen doe je niet alleen, maar met elkaar en voor elkaar.

Economics & Social Business (E&SB) wordt ondernemerschap waarbij alle facetten van

ondernemerschap uitgewerkt worden. In de literatuur wordt geschreven over een ondernemer

als hij beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Durf;

 • Reflectievermogen

 • Strategische houding

 • Leidinggevend vermogen

 • Communicatief vermogen

Deze aspecten kunnen op vele manieren worden ingezet en gevormd worden.

Ondernemen door innoveren, hulp bieden, organiseren en middelen inzetten en verwerven. E&SB is een nieuwe talentlijn op het CLV.

Met de cursus 2018/2019 kunnen brugklas leerlingen kiezen voor deze talentlijn. Door het programma E&SB te volgen, ondernemen zij niet alleen voor zichzelf maar bovenal met en voor elkaar. In de bovenbouw gaat deze talentlijn over in het programma Junior Company waarin ondernemerschap, in de vorm van een profit-organisatie, aan de leerlingen wordt aangeboden. De Junior Company is een onderdeel van Jong Ondernemen die de leerlingen uit Havo 4 laat ondernemen met echt geld en echte klanten. 

 

Om het programma aan te laten sluiten op het beeld van sociaal ondernemen dat wij willen uitdragen, is er binnen het project veel aandacht voor de internationaal sociaal ondernemerschap. Dat houdt in dat de leerlingen niet ondernemen voor zichzelf maar voor een goed doel. Zij worden gekoppeld aan een goed doel en dragen hun winst (gedeeltelijk) af aan het goede doel. Bij dit component zal er samengewerkt worden met de Stichting Stick2Uganda. Ook zal duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Het programma van de Junior Company biedt ook hier aanknopingspunten voor. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het aspect houding. De leerlingen leren hun eigen rol binnen ondernemerschap te kennen en hierop te reflecteren mbv de E-scan.  

 

Leerlingen krijgen:

 • toegang tot de online leeromgeving Mijn Jong Ondernemen;

 • een zakelijke bankrekening;

 • een verzekering voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand;

 • een webwinkel;

 • een boekhoudpakket;

 • een bewijs van deelname bij succesvolle afsluiting;

 • een website: gratis of met korting via iBloxs;

 • aantrekkelijke inkoopmogelijkheden bij Van Helden en Greengiving.nl.

Optioneel:

 • begeleiding door vrijwilligers met ervaring als ondernemer of in het bedrijfsleven;

 • deelname aan evenementen: Start-up Event, de Marktdag en competities;

 • deelname aan internationale programma’s en competities. 

 

Junior Company 2014-2015

 

Het CLV startte in 2014 in Havo 4 met de Junior Company. Binnen het vak Management & Organisatie wordt dit programma aangeboden en aangevuld met de componenten: presentatie, hulp en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit programma duurt 1 schooljaar (10 maanden). Tijdens en na het project vindt er een evaluatie plaats op basis van: leerling tevredenheid, werkelijke kosten, tijdsinvestering en behaalde doelen. Op basis van de uitkomsten zal er bepaald worden of en in welke hoedanigheid er met het programma wordt doorgegaan.

Doel

 • Leerlingen de mogelijkheid geven om hun ondernemende kwaliteiten te benutten, te ontdekken en verder te ontwikkelen.

 • Leerlingen de mogelijkheid geven om hun ondernemende kwaliteiten in te zetten voor mensen in nood

 • Door middel van de Junior Company de leerlingen een koppeling laten maken van de theorie van M&O naar de praktijk. Dit zal ook voordelen geven in het begrijpen en kunnen toepassen van onderdelen van M&O bij toetsingen.

 • De leerlingen leren presenteren, onderzoeken, ondernemen en organiseren. 

bottom of page