top of page

BASISSCHOOL HAPPY TIMES

De particuliere basisschool Happy Times in de arme buitenwijk Ttula is één van de vele basisscholen in de hoofdstad Kampala. Meer dan 40% van de Oegandese bevolking is jonger dan 18 jaar en moeten naar school. De overheidsscholen, gefinancieerd door de overheid hebben geen goede naam door slecht betaalde en ongemotiveerde leraren en een matig onderwijsniveau. Er is veel ontevredenheid over het onderwijs. Privé scholen proberen daar wat aan te doen.

 

Een privé school wordt gezien als een gewoon bedrijf, De school betaalt belasting aan de overheid en qua inkomsten afhankelijk van schoolgeld en andere toelages. Nederlanse stichtingen steunen soms deze scholen. Zo heeft de Stichting Livingstone de afgelopen jaren met groepen vrijwilligers veel goed werk gedaan aan de gebouwen van Happy Times. Een nieuw hoofdgebouw en een hek om het terrein maakt dat Happy Times er aan de buitenkant uitziet als een goede school. Een goed schoolgebouw betekent echter nog niet dat het ook een goede school is. De bedrijfvoering van Happy Times is nog onvoldoende.

 

De lesmaterialen zijn niet in orde, leraren krijgen onregelmatig betaald en te weinig ouders betalen schoolgeld waardoor er een (financieel) tekort ontstaat. Ook is het niveau van lesgeven eenzijdig. Veelal wordt er frontaal lesgegeven, met alleen herhalen en nazeggen en is het lesgeven gericht op reproduceren waarbij er geen ruimte is voor eigen initiatief van leerlingen. Er wordt niet projectmatig gewerkt of met moderne media zoals computers. Hier valt nog veel te verbeteren.

 

Hoe kunnen wij hierbij helpen?

Stick2Uganda en Happy Times

Afgelopen jaren heeft de Stichting Livingstone werkvakanties met allerlei groepen vrijwilligers,de bouw van het hoofdgebouw met vier leslokalen afgerond. Daarmee is qua gebouwen een voldoende basis voor de school gelegd. Verbeteren van het onderwijs en de bedrijfsvoering is nu de volgende stap.

 

Stick2Uganda CLV en Happy Times

Met het project Stick2Uganda CLV wil het Christelijk Lyceum Veenendaal de basisschool Happy Times voor een periode van 5 jaar ondersteunen. Het CLV zorgt met  lesmaterialen, nascholing docenten, laptop en helpt bij het opzetten van een betere administratie en andere voorzieningen. Tijdens de eerste reis van het CLV werd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Kampala een ontwormingsproject voor Happy Times voor de komende 5 jaar opgezet, gefinancieerd en uitgevoerd. Met Alice Wagaba, de dochter van Peter en projectmanager van Happy Times, wordt gekeken wat in de toekomst verder nodig is. Eerst helpen wij Alice door haar management opleiding te bekostigen en haar te verbinden aan de Stichting Stick2Uganda UG. Ook willen wij andere jongeren in de gelegenheid stellen ervaring en kennis op te doen in samenwerking met Stick2Uganda UG. 

bottom of page